Aktuell status
Ej anmäld
Pris
1000kr
Kom igång

Bakgrund:

Från och med 1 juni 2015 gäller nya skärpta regler avseende kemiska arbetsmiljörisker, Arbetsmiljöverkets nya förordning AFS 2014:43 med uppdatering 2019. Alla som arbetar med produkter som innehåller Cyanoakrylater 30 min/vecka eller mer, måste enligt lag gå en härdplastutbildning.

Utbildningens mål:

Att arbeta rätt och säkert för att undvika sjukdom, allergier och arbetsskador. Kursen förmedlar den lagstadgade utbildningen i hantering av härdplaster och allergiframkallande kemiska produkter, riskbedömning, hälsorisker och skyddsåtgärder enligt 37§ i AFS 2014:43, som infördes i juli 2015, “Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer”. Om verksamheten tex inte uppfyller 37e § eller 37g § så kan sanktionsavgifter komma i fråga.

Kursinnehåll:

  • Grundläggande kunskaper om kemiska risker
  • Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras
  • Genomgång av de moment i hanteringen som kan vara riskfyllda
  • Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete
  • Vilken typ av ventilation som behövs
  • I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ av skyddsutrustning som är lämplig
  • Teknik för rengöring och sanering


Kursupplägg:

Kursen består av 7 korta avsnitt. Efter avsnitt 2-6 följer ett kort prov med 1-4 frågor på avsnittets ämne. För att kunna gå vidare till nästa avsnitt efter det behöver du ha 80% av frågorna godkända.

Du kan göra om testet så många gånger du behöver. Du behöver markera avsnittet som avklarat (grön knapp) för att kunna gå vidare och titta på nästa avsnitt. Du har obegränsad tillgång till kursen under tre månader och kan titta i lugn och ro när du önskar. Efter genomförd kurs erhåller du en manual samt ett utbildningsintyg som är giltigt i 5 år.

Källor:
Arbetsmiljöverket: www.av.se
Kemiinspektionen: www.kemi.se
Läkemedelsverket: www.lakemedelsverket.se
Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se

ⒸLilly Nails AB 2023. 1:a upplagan. Detta kompendium är framtaget för Lilly Nails Academy
och är skyddat enligt upphovsrättslagen och får ej kopieras. Alla rättigheter till verket, inklusive
foton och illustrationer, förbehålls upphovsmakarna och är skyddade av upphovsrätten