Härdplastutbildning

Från och med 1 juni 2015 gäller nya skärpta regler avseende kemiska arbetsmiljörisker, Arbetsmiljöverkets nya förordning AFS 2014:43 med uppdatering 2019. Alla som arbetar med produkter som innehåller Cyanoakrylater 30 min/vecka eller mer, måste enligt lag gå en härdplastutbildning.

Utbildningens mål:

Att arbeta rätt och säkert för att undvika sjukdom, allergier och arbetsskador. Kursen förmedlar den lagstadgade utbildningen i hantering av härdplaster och allergiframkallande kemiska produkter, riskbedömning, hälsorisker och skyddsåtgärder enligt 37§ i AFS 2014:43, som infördes i juli 2015, “Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer”. Om verksamheten tex inte uppfyller 37e § eller 37g § så kan sanktionsavgifter komma i fråga.

Är du intresserad av denna utbildning?

REQ:s produkter erbjuds endast för professionellt bruk. För att få utbilda dig i REQ:s produkter behöver du vara utbildad diplomerad Nagelterapeut med SANSA eller SEYF-godkända diplom.

För att få behörighet till denna kurs, vänligen ansök via formuläret här.

Artikelnr: 00040 Kategori: